բերումն

բերումն

Dasnabedian 1995: 424

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,19 17,4
action de porter, d'apporter

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԵՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 485 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. φορά latio, motus ἁγωγή ductus Բերելն, եւ բերիլն (ըստ ամենայն առման). որպէս ն. *Ի բերումն բովանդակութեան արարչական բանին հանգստեան. Նար. կուս.: *Պատուեցեր զմեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԵՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0802 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 14c գ. ἁναφορά relatio. Վերաբերիլն, եւ իլն՝ ըստ ամենայն առման: Որպէս Բերումն ʼի վեր յերկինս առ աստուած. *Ոգիք մարդկան ... իմացական բնութիւն ... վերաբերութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐՔ — (րուց, րուք.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. որ եւ ԲԱՐՈՅՔ. (լծ. վարք. եւ բերումն. եւ բար, այսինքն պէս.) Բնաւորութիւն. բնութիւն. կամ խառնուած եւ յատկութիւն բնութեան. որ եւ ասի Բոյս բարուց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՐ — I. (ի, իւք.) NBH 1 482 Chronological Sequence: 6c, 8c, 13c, 14c գ. φορά latio, motus, impetus Արմատ Բերել բային. որպէս Բերումն. ընթացք. ... *Եւ գետոյն բերիւք հանգիտակ կղզւոյ առատագիւտս առնէ շուրջ պարունակելով. Խոր. ՟Գ. 62: *Ոչ անօգուտ երթեւեկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄՆ — ( ) NBH 2 0802 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c, 13c գ. Ի վեր բերումն. բարձրանալն. ելք. *Յորդորել զվերաբերումն հոգւոյս. Դիոն. երկն.: *Զաստուածային տեսչութեամբ վերաբերումն (ʼի խոր վիրապէ). Երզն. լուս.: Եւ Վերստին բերումն. վերադարձ. *Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԳՈՒԳԱՅՔ — (գայից, գայիւք.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c գ. ἁγωγή, ἁγωγός , aquaeductus, ὁχετός , canalis, rivus (Ըստ յն. է ածումն, բերումն:) Խողովակ ʼի քարէ կամ ʼի թրծեալ կաւոյ եւ յայլոց իրաց՝ ընդ որ անցանէ ջուր կամ հիւթ ինչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 5c գ. Բերումն յազատութիւն ʼի գերութենէ. փրկութիւն. խէլաս, գուրթուլուզ *Զենմամբ գառինն զազատաբերութիւն Իսրայէլի (նշանակէր). Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c գ. Ազատն գոլ. ազատութիւն. *Կորուսեալ զազատականութիւն իւր անազատութեամբ չարութեանն. Ճառընտ.: Վիճակ ազատաց. ազնուականութիւն. *Զտուն իւր բարւոք կարգաւորէր ըստ արժանի ազատականութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԴԵՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c ա. Ազդեցող. ազդական, ազդողական ʼի բնէ. զգացուցիչ կամ զգացօղ. *Ի բնական եւ յազդեցական բնութենէ (շունչ անասնոց). Եզնիկ.: *Որպէս ʼի զգայութիւնս է զուգատեսութիւն տեսանելեաց, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՈՐԺԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տ. ԱԽՈՐԺ. *Ախորժակ բանիւ: Քաղցր եւ ախորժակ բարբառ Փրկչին. Փարպ.: *Որով զպտղոյն դառըն ճաշակ՝ փոխեաց մեզ քաղցր եւ ախորժակ: Կնդրուկ հաշտութեան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος passio, affectus Կիրք մարդոյ՝ ներքին եւ արտաքին. որ ինչ կրի ʼի մարդն ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ. շարժմունք սրտի. բերումն. ազդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.